Početna / Aktuelnosti / Sastanak u Opštini Pljevlja u . . .
Sastanak u Opštini Pljevlja u cilju pružanja podrške pri implementaciji komunalnih infrastrukturnih projekta.
Objavljeno: 04.07.2023
Autor: Redakcija

Danas je u Opštini Pljevlja održan prvi sastanak sa dr Dariom Vranešom, predsjednikom opštine sa saradnicima i izvršnom direktoricom PROCON-a Valerijom Saveljić iz PROCON-a, sa saradnicima, u cilju razmatranja statusa aktivnosti komunalno infrastrukturnih projekata koj se realizuju u saradnji sa PROCON-om.

Na sastanku, direktorica Saveljić je dala kratak osvrt na djelatnost PROCON-a, koja je vezana sa saradnju sa crnogorskim Opštinama i međunarodnim kreditorima i donatorima, ali i za kreiranje finansijskog okvira za realizaciju projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, oblasti otpada i otpadnih voda. Ukazala je na dosadašnju saradnju sa Opštinom Pljevlja kao i na ulogu PROCON-a u obezbjeđivanju bespovratnih sredstava od strane međunarodnih finansijskih institucija, u cilju podrške implementaciji ovih projekata. Na osnovu pripremljene aplikacije, za projekat izgradnje II faze kanalizacione mreže odobrena su bespovratna sredstva 2021. godine u iznosu od 350,000 EUR za sprovođenje IPF10 programa tehničke pomoći, čiju realizaciju je podržala Evropska investiciona banka.

Projekat izgradnje II faze kanalizacione mreže, koji obuhvata proširenje fekalne kanalizacione mreže, proširenje atmosferske kanalizacione mreže kao i razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacione mreže predviđa izgradnju oko 42km mreže za prioritetne dionice kao i priključenje 1.050 domaćinstava na kanalizacioni sistem. Na sastanku su sumirani dosadašnji rezultati i diskutovano je o daljim koracima koji slijede u projektu izgradnje II faze kanalizacione mreže u skladu sa Idejnim rješenjem. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 11 miliona €. Konsultant trenutno sprovodi aktivnosti na finalizovanju Studije izvodljivosti, a započete su aktivnosti na izradi glavnog projekta. U opštini Pljevlja su u prethodnom periodu sprovedene završne aktivnosti na realizaciji projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja“, za koji je izdata upotrebna dozvola.

Na sastanku je bilo riječi i o konkretnim projektima sa kojima Opština može aplicirati u sledećoj godini i stvaranju preduslova za unaprjeđenje prioritetnih projekata kanalizacione i vodovodne mreže u ovom gradu, a u saradnji sa PROCON-om. Predsjednik Opštine Vraneš, je izrazio spremnost za još boljom saradnjom ukazujući na realne potrebe opštine Pljevlja za nastavkom saradnje u dijelu projekta koji se već realizuju, a i novih projekata koje je Opština spremna da predloži.