Početna / Aktuelnosti / ODRŽAN REDOVNI SASTANAK WBIF . . .
ODRŽAN REDOVNI SASTANAK WBIF POTPROJEKTA “SISTEM UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA NIKŠIĆ: KANALIZACIONA MREŽA FAZA II
Objavljeno: 27.06.2023
Autor: Redakcija

Dana 20.06.2023. godine u Nikšiću je održan redovni sastanak WBIF potprojekta „WB27-MNE-ENV-01 Sistem upravljanja otpadnim vodama Nikšić: kanalizaciona mreža faza II“ Studija izvodljivosti, Procjena uticaja na životnu sredinu i društvo, Glavni projekat i Tenderska dokumentacija”, sa IPF 8 konsultantom za tehničku podršku. Sastanku su prisustvovali predstavnici PROCON-a, Opštine Nikšić, Vodovoda i kanalizacije Nikšić, IPF 8 konsultanta, kao i predstavnici NIPAC, DEU i EIB-a putem online platforme.

Cilj sastanka je bio da se kroz analizu tehničkih i finansijskih podataka usaglase dalje aktivnosti, obaveze i rokovi učesnika vezano za pripremu tehničke dokumentacije. Realizacijom ovog projekta planirana je izgradnja nove kanalizacione infrastrukture u četiri prigradska naselja: Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca, gdje ne postoji izgrađen kanalizacioni sistem. Planirana je i izgradnja kolektora koritom rijeke Bistrice, kojim će otpadne vode iz ovih naselja biti odvedene do izgrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Tako da je planirano da se otpadne vode iz Rubeže ispuštaju u centralni sistem preko postojeće kanalizacione mreže, koja se proteže do „Željezare“, dok će naselje Ćemenca biti priključeno na primarni kolektor. Dužina kanalizacione mreže koju treba izgraditi je oko 35km.

Nakon završenog sastanka, svi učesnici sastanka su posjetili postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, gdje su se bliže upoznali sa tehnologijom i procesom rada postrojenja.

Realizacija ovog investicionog projekta je od izuzetnog značaja za Opštinu Nikšić, kojom će se značajno poboljšati uslovi životne sredine i kvalitet života građana u ova četiri naselja.