Početna / Aktuelnosti / Održan dvodnevni seminar „I . . .
Održan dvodnevni seminar „Integracija, obuhvat i upravljanje stejkholderima“ u Bečićima
Objavljeno: 20.06.2023
Autor: Redakcija

U okviru projekta “Podrška u pripremi projekata za sektor životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori”, koji se sprovodi u okviru programa Evropske Unije Preparation Project Facility (PPF), u Bečićima je 15. i 16. juna 2023.g. održan seminar na temu „Integracija, obuhvat i upravljanje stejkholderima“, u organizaciji PPF konsultanta i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Seminar predstavlja nastavak niza obuka organizovanih u okviru projekta.

Cilj seminara je bio detaljnije upoznavanje učesnika sa metodologijom upravljanja projektima, tako da su tokom prvog dana seminara predavači upoznali učesnike sa analizama stejkholdera i strategijama za uključivanje stejkholdera u projekat, procesima obrazlaganja svrhe projekta, analizom savremenih eksternih trendova (socijalni, ekonomski i faktori životne sredine), kao i pristupu i standardima za upravljanje projektima u skladu sa ciljevima održivog razvoja, te održivosti projekta, ulogama na projektu, itd.

Drugog dana rad se bazirao na temama kao što su: vrste odgovornosti, matrica odgovornosti, priprema projektnog predloga, definisanje obuhvata projekta, strukturi projekta, radnim paketima, timskim ulogama / Belbinov test, potom i rezultatima projekta, aktivnostima, planu komunikacije, itd.

Dvodnevnom seminaru su pored predstavnika PROCON-a učestvovali i predstavnici: Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva Evropskih poslova, Uprave za kapitalne projekte, Opština Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac i Rožaje.