Početna / Aktuelnosti / 05. jun - Svjetski dan zaštit . . .
05. jun - Svjetski dan zaštite životne sredine
Objavljeno: 05.06.2023
Autor: Redakcija

Danas je 51 godina je od proglašenja Svjetskog dana zaštite životne sredine. U cijelom svijetu svi činioci sistema jednog društva zajedno sa pojedincima su podjednako važni u težnji unapređenja i očuvanja životne sredine.

PROCON je nacionalana jedinica za implemenataciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, i radi na unapređenju i stvaranju uslova za pravilno odlaganje otpada, odvod komunalnih i atmosverskih voda, koji su jedan od mnogih , ali bitanih činilaca u borbi za zaštitu životne sredine. Budimo odgovorni jer jedino možemo zajedno osigurati prosperitetniju i zdraviju budućnost svih nas sada i onih koji tek dolaze.