Početna / Aktuelnosti / ODRŽANA PREZENTACIJA POČETNO . . .
ODRŽANA PREZENTACIJA POČETNOG IZVJEŠTAJA WBIF PODPROJEKTA “SISTEM UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA NIKŠIĆ: KANALIZACIONA MREŽA FAZA II“
Objavljeno: 19.05.2023
Autor: Redakcija

U prostorijama Opštine Nikšić održana je prezentacija nacrta Početnog izvještaja WBIF potprojekta „WB27-MNE-ENV-01 Sistem upravljanja otpadnim vodama Nikšić: kanalizaciona mreža faza II, Studija izvodljivosti, Procjena uticaja na životnu sredinu i društvo, Glavni projekat i Tenderska dokumentacija“, od strane IPF 8 konsultanta za tehničku pomoć. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici PROCON-a, Opštine Nikšić, Vodovoda i kanalizacije Nikšić, dok su predstavnici DEU i EIB-a prisustvovali sastanku online.

Cilj sastanka je bio da kroz prezentaciju Početnog izvještaja se usaglase dalje aktivnosti i obaveze učesnika oko pripreme tehničke dokumentacije, kako bi krajnji korisnik tj. Opština Nikšić mogla da pristupi obezbjedjivanju finansijskih sredstava. U okviru projekta planirana je izgradnja nove kanalizacione infrastrukture u četiri prigradska naselja: Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca, gdje ne postoji kanalizacioni sistem, već se koriste neadekvatne septičke jame, koje ugrožavaju životnu sredinu, kao i kolektora uz rijeku Bistricu, čime će otpadne vode iz ovih naselja biti odvedene do izgrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću.

Realizacijom ovog investicionog projekta, značajno bi se poboljšali uslovi životne sredine, jer bi se eliminisali problemi koje produkuju zagađujuće industrije (tehnologije), koje svoje otpadne vode ispuštaju u centralnu gradsku kanalizaciju, ali i u prirodne recipijente. Dužina kanalizacione mreže koju treba izgraditi je oko 35 000m.