Početna / Aktuelnosti / Potpisan Memorandum o saradnji . . .
Potpisan Memorandum o saradnji između Opštine Zeta i DOO“Project-Consulting” -Podgorica (PROCON)
Objavljeno: 06.03.2023
Autor: Redakcija

Predsjednik Opštine Zeta, Mihailo Asanović i izvršna direktorica Valerija Saveljić sa saradnicima, pokrenuli su inicijativu o saradnji. Ova saradnja ima za cilj zbrinjavanje biljnog otpada, koji ima negativan uticaj na životnu sredinu i stanovništvo Opštine Zeta.

Kao rezultat pokrenute inicijative 24. februara 2023.godine je potpisan memorandum o saradnji, čime se otvaraju nove mogućnosti za zajedničko djelovanje na budućim projektima i time obezbjeđuje veća participacija lokalne samouprave na obezbjeđivanju potrebnih uslova u smislu očuvanja životne sredine i zdravlja ljudi, na teritoriji Opštine Zeta.

Izvršna direktorica Saveljić je dala kratak osvrt na djelatnost PROCON-a, koja je vezana sa saradnju sa crnogorskim Opštinama i međunarodnim kreditorima i donatorima, ali i za kreiranje finansijskog okvira za realizaciju projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, oblasti otpada i otpadnih voda. Nadalje, pomenute su i aktivnosti PROCON-a vezane za saradnju sa Ministarstvom pravde, kroz implementaciju projekta izgradnje zatvora za sjeverni region Crne Gore, Ministarstvom prosvjete kroz implentaciju projekta vrtića, te aktivnosti na implementaciji projekta iz oblasti socijalnog stanovanja (Projekat 1000+) Ukazala je i na ulogu PROCON-a u obezbjeđivanju bespovratnih sredstava od strane međunarodnih finansijskih institucija, u cilju podrške implementaciji ovih projekata. Nadovezujući se na zaključke sa sastanka održanog 29.09.2022.godine, a na temu aktivnosti na projektu „Izgradnja biokompostane za područje opštine Zeta“ direktorica je istakla da je PROCON-a zainteresovan da Opštini Zeta pruži stručnu pomoć u stvaranju preduslova za početak realizacije navedenog projekta.

Predsjednik Opštine Zeta, Mihailo Asanović, zahvalio je na inicijativi za održavanje ovih sastanaka i ukazao na finansijske aspekte vezane za funkcionisanje Opštine, kao i planove novoosnovane jedinice lokalne samouprave da pristupi realizaciji projekta iz oblasti komunalne infrastrukture. Iskazao je podršku budućoj saradnji sa PROCON-om, koja će biti formalizovana kroz potpisivanje Sporazuma o saradnji na projektima iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine.

Učesnici sastanka su se saglasili da neadekvatan tretman biljnog otpada zaista predstavlja ogroman problem za građane opštine Zeta, da opterećuje sistem održavanja javne higijene, te da isti treba što prije rješavati , naravno uz podršku resornog Ministarstva , koje je nosilac aktivnosti na izradi Državnog plana upravljanja otpoadom i novog Zakona o upravljanju otpadom.