Početna / Aktuelnosti / Održan dvodnevni seminar Upra . . .
Održan dvodnevni seminar Upravljanje projektima u Budvi
Objavljeno: 03.03.2023
Autor: Redakcija

Dvodnevni seminar održan je 27. i 28. februara 2023. u Budvi na temu: Uvod u upravljanje projektima, u organizaciji PPF konsultanta COWI i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Seminar predstavlja nastavak niza obuka organizovanih u okviru projekta “Podrška u pripremi projekata za sektor životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori,, koji se sprovodi u okviru programa Evropske Unije Preparation Project Facility (PPF).

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa metodologijom upravljanja projektima. Tokom prvog dana seminara predavači su upoznali učesnike sa principima i fazama projektnog ciklusa u skladu sa EU pravilima (investicioni projekat, priprema, analiza, planiranje, ograničenja), implementaciji, ljudskim resursima, troškovima, interesnim stranama, odlukama i dokumentima, projektnom poveljom. Drugog dana rad se bazirao na analizi ciljeva i analizi strategije i rizika, opsega posla, vremenskom rasporedu i rezervi, na definisanju resursa, kontroli kvaliteta, planiranje nabavke i budžeta, planu komunikacije, odnosno na sumiranju urađenog i naučenog tokom seminara.

Učesnici dvodnevnog seminara bili su: predstavnici PROCON-a, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva evropskih poslova, Uprave za kapitalne projekte, opštine Kolašin, Mojkovac i Bijelo Polje.