Početna / Aktuelnosti / Ostvareni značajni rezultati . . .
Ostvareni značajni rezultati u 2022. godini
Objavljeno: 24.02.2023
Autor: Redakcija

DOO „Project-Consulting“– Podgorica (PROCON), kao Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, implementira infrastrukturne projekte koji su od izuzetnog značaja kako za lokalne samouprave, tako i Državu, čija je procijenjena vrijednost preko 270 miliona eura.

Tokom 2022. godine PROCON je u saradnji sa nadležnim nacionalnim institucijama i međunarodnim partnerima obezbijedio bespovratna sredstva iz fonda Investicionog okvira za Zapadni Balkan u vrijednosti od 23,2 miliona eura, što predstavlja 34,32% od ukupno obezbeđenih bespovratnih sredstva od osnivanja PROCON-a do danas.

Rukovodstvo je tokom 2022. godine potpisalo nove ugovore o pružanju usluga, čime se vrijednost potpisanih ugovora povećala za 36,55% u odnosu na vrijednost potpisanih ugovora tokom 2021. godine.

Ostvareni prihodi u 2022. godini su se povećali za 10,49% u odnosu na prihode ostvarene u 2021. godini, što je rezultat potpisivanja novih ugovora i pružanja usluga na novim projektima. U 2022. godini prihod od pružanja usluga na Projektu 1000+ je izostao, budući da je V faza projekta zbog trenutne ekonomske situacije i nestabilnih kamatnih stopa odgođena za 2023. godinu, dok je u 2021. godini prihod ostvaren pružanjem usluga na imlementaciji IV faze projekta bio značajan i iznosio je 22,49% ukupnih prihoda.

Uslijed dobrih rezultata poslovanja, kao i primjenom Ekonomskog programa – "Evropa sad!" prosječna neto zarada obračunata u novembru 2022. godine je za 15,04% veća u odnosu na prosječnu neto zaradu obračunatu u novembru 2021. godine.

Ekonomskim programom – "Evropa sad!" od 01.01.2022. godine izmjenjeno je poresko opterećenje rada: povećana je minimalna zarada, uveden je neoporezivi dio zarade, kao i uvećana stopa poreza na određeni dio dohotka. Takođe, ukinuta je obaveza plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Ugovori o pružanju usluga i implementacija novih projekata iziskuje potrebu za dodatnim stručnim kadrom, a uzimajući u obzir rezultate poslovanja, redovno izmirivanje obaveza prema zaposlenima, kao i ostale obaveze iz poslovanja, Društvo je u 2022. godini uvećalo broj zaposlenih u odnosu na 2021. godinu.