Početna / Aktuelnosti / PPOV BIJELO POLJE . . .
PPOV BIJELO POLJE
Objavljeno: 01.02.2022
Autor: Redakcija

Dana 01.02.2022. godine održan je sastanak sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje i konsultanta PPF/COWI u okviru aktivnosti na stvaranju preduslova za objavu javnog poziva za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju.