Početna / Aktuelnosti / Održan trodnevni seminar Upra . . .
Održan trodnevni seminar Upravljanje projektnim ciklusom u Petrovcu
Objavljeno: 09.09.2022
Autor: Redakcija

U okviru projekta Podrška u pripremi projekata za sektor životne sredine, koji se sprovodi u okviru programa Evropske Unije Preparation Project Facility (PPF), u Petrovcu je od 7. do 9. septembra održan seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom,  u organizaciji  PPF konsultanta COWI.

Seminar predstavlja  nastavak  obuka organizovanih u okviru projekta i imao je za cilj upoznavanje učesnika sa metodologijom upravljanja projektnim ciklusom.

Tokom prvog dana seminara predavači  su upoznali  učesnike sa osnovnim principima projektnog ciklusa u skladu sa EU pravilima, fazama (priprema, analiza, planiranje), odlukama i dokumentima, koristeći primjer analize konkretnog  slučaja  kompanije sa problemima u poslovanju, i fokusirajući se na formulisanje osnovnog pitanja, metode analize zainteresovanih strana i analize problema. Drugog dana rad se bazirao na analizi ciljeva i analizi strategije, sa uvodom u logičku matricu projekta. Učesnici su poslednjeg  dana radili  na definisanju indikatora, izvora verifikacije, aktivnosti, resursa projekta i budžeta, odnosno na sumiranju urađenog i naučenog tokom seminara.

Seminaru su  pored predstavnika PROCON-a prisustvovali i predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Uprave za kapitalne projekte.