Početna / Aktuelnosti / Inicijativa za sigurnost vode . . .
Inicijativa za sigurnost vode u Evropi i centralnoj Aziji (ECA)
Objavljeno: 01.11.2022
Autor: Redakcija

Svjetska banka je uz podršku Globalnog partnerstva za sigurnost i sanitaciju vode i Dunavskog programa za vode, u okviru Inicijative za sigurnost vode u Evropi i centralnoj Aziji (ECA) sprovela procjenu stanja u sektoru voda u više zemalja, uključujući i Crnu Goru. Predstavnici PROCON-a:dr Danijela Šundić-glavni menadžer i Dragutin Sekulović-senior program menadžer, su prisustvovali konsultativnom konferencijskom sastanku koji je obuhvatio diskusiju o organizaciji i nadležnostima PROCON-a u ovoj oblasti kao i iskustvo u saradnji sa državnim institucijama, o izazovima u oblasti  otpadnih voda i vodosnabdijevanja, sa osvrtom na moguće aspekte unaprijeđenja sektora voda u Crnoj Gori.

Ova analitička aktivnost Svjetske banke ima za cilj da pomogne Vladama u regionu u identifikaciji izazova kada je u pitanju upravljanje strateški važnim vodnim resursima. PROCON je među ostalim nacionalnim institucijama, prepoznat kao relevantna adresa za prikupljanje stručnih informacija.