Početna / Aktuelnosti / Unapređenje sistema upravljan . . .
Unapređenje sistema upravljanja otpadom na teritoriji Prijestonice Cetinje
Objavljeno: 10.11.2022
Autor: Redakcija

U Prijestonici Cetinje 8. novembra 2022. održan je sastanak između predstavnika lokalne samouprave, PPF konsultanta angažovanog kroz IPA projekat „Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine i klimatske promjene” i PROCON-a. Sastanak je oganizovan u cilju definisanja opisa poslova konsultanata na izradi Studije izvodljivosti, Idejnog rješenja i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i transfer stanicom u Prijestonici Cetinje“.

Osnovni cilj projekta jeste izgradnja infrastrukture za selektivno sakupljanje, sortiranje i transfer stanicu, što će rezultirati unapređenjem sistema upravljanja otpadom na teritoriji Prijestonice Cetinje.

U Prijestonici Cetinje trenutno ne postoji funkcionalan sistem selektivnog prikupljanja komunalnog otpada a izgradnja reciklažnog dvorišta sa stanicom za sortiranje i transfer stanicom je preduslov za uspostavljanje funkcionalnog sistema upravljanja otpadom na teritoriji Prijestonice, kao i ispunjavanje zakonskih obaveza u oblasti upravljanja otpadom.

Nakon konstruktivnog sastanka, predstavnici PPF konsultanta i PROCONa su posjetili lokaciju Zagrablje na kojoj je planirana izgradnja ovog objekta, za čiju se potrebu trenutno obavljaju radovi na infrastrukturnim priključcima.