Početna / Aktuelnosti / STUDIJSKA POSJETA POSTROJENJU . . .
STUDIJSKA POSJETA POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA “BESOS” U BARSELONI
Objavljeno: 20.12.2022
Autor: Redakcija

Menadžment PROCON-a na čelu sa izvršnom direktoricom Valerijom Saveljić posjetio je 15.12.2022. godine postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Besos u Barseloni. 

PPOV Besos je najveće postrojenje u gradu Barseloni kapaciteta od oko 3 miliona ekvivalentnih stanovnika. Sam objekat PPOV se prostire na površini od 12 hektara i nalazi se na obali mora u neposrednoj blizini komercijalnih i stambenih kvartova. Takođe, u blizini objekta se nalazi javni prostor na kojem se organizuju koncerti i drugi događaji u gradu koje posjećuje veliki broj ljudi.PPOV, koje uključuje sekundarni, biološki, tretman sa aktivnim muljem, svojim radom omogućava da se komunalna otpadna voda iz velikog dijela grada prečišćava do nivoa bezbjednog za ispuštanje u recipijent, tj. Sredozemno more. PPOV Besos je prema riječima zaposlenih dijelom u vlasništvu grada Barselone, a dijelom u privatnom vlasništvu.

S obzirom da je PROCON tokom 2022. godine, kroz intenzivan rad i saradnju sa državnim institucijama i međunarodim parternerima, radio na stvaranju preduslova za realizaciju projekata izgradnje sistema za upravljanje komunalnim otpadnim vodama u opštinama Kolašin, Rožaje i Mojkovac, što je u decembru 2022. godine rezultiralo obezbjeđivanjem skoro 23 miliona eura bespovratnih sredstava kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (WBIF), bilo je značajno da menadžment PROCON-a posjeti jedno od najvećih PPOV u Evropi i na direktnom primjeru se upozna sa njegovim radom i benefitima u susret realizaciji gore navedenih investicija u Crnoj Gori.