Početna / Mediji o nama / Vijesti me: PROCON OBEZBIJEDIO . . .
Vijesti me: PROCON OBEZBIJEDIO NOVAC ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE
Objavljeno: 23.06.2022
Autor: Redakcija

Kanalizacija za četiri naselja u Nikšiću i kolektor kraj Bistrice

Obezbjeđena donacija od 624 hiljade eura za pripremu studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom, glavnog projekta, procjene uticaja na životnu sredinu i tenderske dokumentacijeDržavna kompanija "PROCON", koja se bavi implementacijom projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, obezbjedila je bespovratna sredstva od 624 hiljade eura za izradu projekta unapređenja sistema za upravljanje komunalnim otpadnim vodama u Nikšiću.

Novac će biti iskorišćena za pripremu studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom, glavnog projekta, procjene uticaja na životnu sredinu, kao i pripremu tenderske dokumentacije.

Kako je saopšteno iz ove kompanije na čijem čelu je Valerija Saveljić, novo rukovodstvo Opštine Nikšić je izrazilo spremnost za realizaciju projekta II faze kanalizacione mreže, kojim će biti planirana izgradnja nove kanalizacione infrastrukture u četiri prigradska naselja, kao i kolektora uz rijeku Bistricu, čime će otpadne vode iz ovih naselja biti odvedene do izgrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću.