Početna / Aktuelnosti / „Izgradnja II faze kanaliza . . .
„Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja“ i „Unaprjeđenje vodosnadbijevanja u opštini Pljevlja“
Objavljeno: 12.04.2024
Autor: Redakcija

Održan sastanak u opštini Pljevlja na temu realizacije dva projekta:

„Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja“ i „Unaprjeđenje vodosnadbijevanja u opštini Pljevlja“

PROCON je inicirao održavanje sastanka sa predstavnicima Opštine Pljevlja, Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i međunarodnih konsultanata (IPF10 i PPF), na temu realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture koji se realizuju u opštini Pljevlja.

Vezano za projekat „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja“, na sastanku je IPF10 konsultant predočio trenutni status projekta, kao i dalju dinamiku aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije. Projektom je predviđena rekonstrukcija i izgradnja 42 km kanalizacione mreže kroz tri segmenta: izgradnja fekalne kanalizacione mreže, izgradnja atmosferske kanalizacione mreže i razdvajanje atmosferske i kanalizacione mreže. Očekuje se da će glavni projekat biti izrađen i revidovan u julu 2024. godine, a uskoro će započeti i aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za nabavku radova i usluga nadzora nad izvođenjem radova. Projekat je kandidovan za obezbjeđivanje bespovratnih sredstava kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir, a kofinansiraće se kreditnim sredstvima Evropske investicione banke.

Vezano za projekat vodosnadbijevanja, na sastanku je bilo riječi o izradi tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećih transportnih cjevovoda. Kroz PPF projekat, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, PROCON i Opština Pljevlja su predložili izradu glavnog projekta za rekonstrukciju transportnog cjevovoda „Jugoštica-Bogiševac“ sa pripradajućim objektima. Na sastanku je definisana dalja dinamika vezano za realizaciju projekta i obaveze svih uključenih strana u cilju pravovremene implementacije.

Foto: PROCON - Meandri Ćehotine - Opština Pljevlja