Početna / Aktuelnosti / Poziv za inicijalnu selekciju . . .
Poziv za inicijalnu selekciju Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju (PPOV Bijelo Polje)
Objavljeno: 14.03.2024
Autor: Redakcija

Posebno obavještenje o nabavci

Poziv za inicijalnu selekciju

Radovi

(Projektuj izgradi)

Korisnik: Opština Bijelo Polje

Projekat: Projekat upravljanja otpadnim vodama u Bijelom Polju

Naslov ugovora: Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju (PPOV Bijelo Polje)

Zemlja: Crna Gora

Referentni broj objave: EIBGtP/ENR/WSR/20050221/1

Mjesto i datum: Bijelo Polje, 14.03.2024.

1. Opština Bijelo Polje dobila je sredstva od Evropske investicione banke (u daljem tekstu „Banka“) za troškove projektovanja i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju (PPOV Bijelo Polje) i grant sredstva kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (Western Balkan Investment Framework - WBIF).

2. Opština Bijelo Polje namjerava da sprovede inicijalnu selekciju kandidata za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju. Od izabranog Izvođača će se zahtijevati da projektuje PPOV za konačni kapacitet od 30.000 ES (kapacitet faze II). Objekti za preliminarni tretman i bajpas linija takođe će se izgraditi u okviru ugovora za kapacitet II faze, dok će se ostali objekti (biološki tretman i tretman mulja) izgraditi za kapacitet I faze (20.000 ES). Proces tretmana otpadnih voda će se bazirati na procesu aktivnog mulja sa uklanjanjem nutrijenata i dezinfekcijom prečišćenog efluenta. Tretman mulja treba da uključuje prethodno zgušnjavanje mulja, aerobnu stabilizaciju mulja i dehidrataciju.

Ugovor će takođe uključivati projektovanje i izgradnju sistema za vodosnabdijevanje dužine oko 975 m i sistema za napajanje električnom energijom dužine oko 2.000 m.

Ugovor će se implementirati prema FIDIC Uslovima ugovoranja za postrojenje i projektovanje-izgradnju (Žuta knjiga), prvo izdanje 1999.

Obim Ugovora takođe uključuje testiranje PPOV-a, period od godinu dana garantnog roka (Guarantee Verification Period - GVP), uključujući obuku osoblja poslodavca, a sve prije izdavanja Potvrde o preuzimanju, kao i godinu dana perioda otklanjanja nedostataka.

Očekuje se da će poziv za dostavljanje ponuda biti upućen u maju 2024. godine.

3. Inicijalna selekcija će se sprovesti u skladu sa procedurama navedenim u Pravilniku Svjetske banke o nabavci za IPF zajmoprimaoce, četvrto izdanje - novembar 2020. ("Pravila nabavke") i Vodiču za nabavke Evropske investicione banke - septembar 2018. (U slučaju bilo kakvog spora, primjenjivaće se Vodič za nabavke Evropske investicione banke https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement.htm). Za aspekte koji nisu obuhvaćeni Vodičem za nabavke Evropske investicione banke, primjenjivaće se procedure Svjetske banke. Inicijalna selekcija je otvorena za sve prihvatljive kandidate na način koji je definisan u dokumentaciji o nabavci.

4. Zainteresovani prihvatljivi kandidati mogu dobiti detaljnije informacije od Opštine Bijelo Polje. Kandidati će poslati svu pisanu komunikaciju na obje dolje navedene mejl adrese:

  •  menadzer@bijelopolje.co.me
  •  azra.balota@procon.me

Kompletnu dokumentacija za inicijalnu selekciju na engleskom jeziku zainteresovani kandidati mogu dobiti besplatno nakon podnošenja pisanog zahtjeva na gore navedene mejlove.

5. Ponude za inicijalnu selekciju moraju se dostaviti poslodavcu ne kasnije od 25.04.2024. godine do 10:00h(Centralno evropsko vrijeme/ vrijeme u opštini Bijelo Polje), u jasno označenim, zatvorenim kovertama na kojima će biti navedeno sljedeće:

“Tender for Design and Construction of the Wastewater Treatment Plant Bijelo Polje (WWTP Bijelo Polje)”/ “Tender za projektovanje i izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bijelo Polje (PPOV Bijelo Polje)” - Ref. No: EIBGtP/ENR/WSR/20050221/1, i dostaviti ih na adresu:

Municipality of Bijelo Polje (Opština Bijelo Polje)

Ulica Slobode bb

84000 Bijelo Polje, Montenegro

Radno vrijeme je od: 07:00 h do 15:00 h.

Bilo koja ponuda dostavljena poslodavcu nakon ovog roka neće se razmatrati.