Početna / Aktuelnosti / Održan dvodnevni seminar „ . . .
Održan dvodnevni seminar „ Upravljanje vremenom, troškovima i kvalitetom projekta“ u Baru
Objavljeno: 20.09.2023
Autor: Redakcija

U okviru projekta “Podrška u pripremi projekata za sektor životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori”, koji se sprovodi u okviru programa Evropske Unije “Preparation Project Facility” (PPF), u Baru je 14. i 15. septembra 2023. godine održan seminar na temu „Upravljanje vremenom, troškovima i kvalitetom projekta“, u organizaciji PPF konsultanta i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Seminar predstavlja nastavak niza obuka organizovanih u okviru projekta.

Cilj seminara je bio detaljnije upoznavanje učesnika sa metodologijom upravljanja projektima, tako da su tokom prvog dana seminara predavači upoznali učesnike sa znanjima i vještinama za upravljanje vremenom projekta, definisanjem rasporeda i ključnih događaja, alatima za definisanje vremenskog rasporeda projekta, Gant chart/tehnikom gantograma, definisanjem kritičnog puta, tipovima resursa i dodjeljivanjem resursa aktivnostima, nivelaciji resursa, vezi između rasporeda resursa i vremenskog plana projekta, a zatim su održane i vježbe.

Drugog dana rad se bazirao na temama kao što su: znanje i vještine za upravljanje troškovima projekta i formiranje budžeta, definisanje plana kvaliteta, preventivne i korektivne akcije, plan prihvatanja rezultata, plan mjerenja performansi, plan praćenja, izveštaji o napretku projekta, zatim su uslijedile vježbe, pa zatvaranje i rezime.

Dvodnevnom seminaru su pored predstavnika PROCON-a učestvovali i predstavnici: Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprave za kapitalne projekte, Opštine Bijelo Polje, Opštine Kolašin, Opštine Mojkovac i Opštine Rožaje.