Početna / Aktuelnosti / PROCON je uzeo učešće u Jav . . .
PROCON je uzeo učešće u Javnoj rasparvi tekstu nacrta Državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023-2028
Objavljeno: 18.09.2023
Autor: Redakcija

U Glavnom gradu je održana Javna rasprava o tekstu nacrta Državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru (DPVO) za period od 2023-2028 godine i o Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom za period 2023 - 2028 godine.

Izrađivač je izložio viziju i ciljeve DPVO, te u vezi s tim i tranziciju države Crne Gore ka održivoj cirkularnoj ekonomiji, otpornoj na klimatske promjene. Glavni cilj dokumenta je razvijanje strategije, politike, mikro-ciljeva, pravaca, kao i odgovarajućih mjera u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Javno prezentovani dokument promoviše prevenciju i smanjenje proizvodnje otpada, kao i racionalno korišćenje prirodnih resursa kroz poboljšanje efikasnosti sistema.

Konsultant je u nastavku istakao i značaj “4R pristupa” (reduce, reuse, recycle, recovery) pa u skladu s tim i značaj postavljanja ciljeva i principa, odgovornog pristupa u trošenju prirodnih resursa, kao i o mogućnostima stvaranja nove vrijednosti, kroz ponovnu upotrebu.

Izložen je plan o prikupljanju otpada “od vrata do vrata” u ruralnim sredinama, kao i sistem odvoza otpada u gusto naseljenim sredinama. U skladu s tim i :

- izgradnja 8 transfer stanica

- izgradnja mreže MRF-ova ukupnog kapaciteta od 70 000t/god (za ponovnu upotrebu/reciklažu);

- izgradnja mreže postrojenja za tretman biootpada ukupnog kapaciteta 25 000t/god

- izgradnja postrojenja za tretman otpada ukupnog kapaciteta od 170 000t/god (sekundarni tretman)

- izgradnja sanitarnog odlagališta ostataka otpada ili miješanog otpada (deponiji u Podgorici i Baru će biti dodata i jedna deponija takve vrste na sjeveru Crne Gore)

- hitna potreba za proširenjem deponije Možura- 205 000t/god

- zatvaranje i sanacija kontrolisanih i nekontrolisanih deponija predviđeni investicioni troškovi predložene WM infrastrukture- iznose 130 miliona eura (cijene iz 2022.godine)

Novi DPUO predviđa:

- zabranu novih deponija

- zabranu spaljivanja otpada na deponijama

- zatvaranje postojećih deponija

- sanaciju postojećih deponija (po prioritetu)

- sanaciju svih deponija do 2028. godine.