Početna / Aktuelnosti / ODRŽAN REDOVNI SASTANAK WBIF . . .
ODRŽAN REDOVNI SASTANAK WBIF POTPROJEKTA “SISTEM UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA NIKŠIĆ: KANALIZACIONA MREŽA FAZA II “
Objavljeno: 13.09.2023
Autor: Redakcija

U Nikšiću 5. septembra ove godine je održan IV po redu koordinacioni sastanak na temu realizacija projekta „WB27-MNE-ENV-01 Sistem upravljanja otpadnim vodama Nikšić: kanalizaciona mreža faza II,”

Na sastanku je prezentovana Opciona Analiza u cilju definisanja tehničkih i finansijskih podataka potrebnih za pripremu tehničke dokumentacije - Studija izvodljivosti, Procjena uticaja na životnu sredinu i društvo, Glavni projekat i Tenderska dokumentacija. Istog dana organizovan je obilazak terena u cilju definisanja lokacije buduće pumpne stanice koja će prevoditi otpadne vode do postojeće pumpne stanice Duklo.

Realizacijom ovog investicionog projekta, koji je od izuzetnog značaja za Opštinu Nikšić, planirana je izgradnja nove sekundarne kanalizacione mreže u četiri prigradska naselja: Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca, gdje ne postoji izgrađen kanalizacioni sistem, kao i glavnog kolektora kojim će otpadne vode iz ovih naselja biti odvedene do izgrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Dužina kanalizacione mreže koju treba izgraditi je oko 35km.

Sastanku su prisustvovali predstavnici PROCON-a, Opštine Nikšić, Vodovoda i kanalizacije Nikšić, IPF 8 konsultanta, kao i predstavnici DEU, EIB-a, NIPAC-a, IFICO putem online platforme.