Opšte informacije

Početna / Opšte informacije
Crna Gora je uspostavljajući odnos prema prirodi, proklamovan kroz ”Deklaraciju o ekološkoj državi Crnoj Gori”, i sistem odživog razvoja, osnovala, pored ostalih, Nacionalnu jedinicu za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, DOO "Project - Consulting" – Podgorica (PROCON).
Prepoznajući posvećenost države Crne Gore ekološkom razvoju, različite međunarodne finansijske institucije i organizacije su se, kroz svoje mehanizme finansijske i tehničke podrške, priključile realizaciji konkretnih projekata izgradnje adekvatne komunalne infrastrukture, kao preduslova u stvaranju pretpostavki za održivi ekosistem, u oblastima upravljanja otpadnim vodama, vodosnadbijevanja i upravljanja otpadom.
Poslovna politika PROCON-a je posvećena ostvarivanju ciljeva definisanih u različitim državnim strateškim dokumentima usvojenim za potrebe realizacije ideje održivog razvoja ekološke države, odnosno implementaciji projekata, uspostavljanja adekvatnog infrastrukturnog sistema koji će obezbijediti sprečavanje zagađenja prirodnih resursa, a prije svega vode, vazduha i zemljišta.

Glavne aktivnosti PROCON-a fokusirane su na sljedeće:

Poslove definisane kroz svoju osnovnu djelatnost (analiza projekta sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima; pripremu potrebne dokumentacione osnove za pokretanje realizacije projekta, i s tim u vezi izradu potrebne tenderske dokumentacije i iniciranje postupaka nabavke roba usluga i radova; i sl.).
Obezbjeđivanje relevantnih informacija zainteresovanim stranama za implementaciju projekta, a u vezi spremnosti istog i mogućnosti i uslova njegovog finansiranja sa aspekta domaćih i međunarodnih standarda njegove održivosti.
Omogućavanje dobre komunikacije sa svim subjektima uključenim u realizaciju projekta.
Informisanost zaposlenih o svim prioritetnim projektnim aktivnostima.
Kontinuiranom usvršavanju zaposlenih u prioritetnim oblastima poslovanja, kao uslova za obavljanje konkretnih poslovnih zadataka.