Ivana Grujić
Predsjednica Odbora direktora, dipl.inž. arhitekture
Ljubica Rovčanin
Gradjevinski fakultet-mendžment u građevinarstvu
Tatjana Bojanić
spec. menadžer u turizmu i hotelijertsvu
Ljiljana Lutovac
dipl. pravnik
Gavrilo Vuković
dipl.inž. arhitekture
Jelica Gazdić
dipl.inž. šumarstva