Novo Konjević
dipl. ekonomista
VD izvršnog direktora
Dragutin Sekulović
dipl. biolog
Glavni menadžer
Nikola Vukmirović
dipl. inžinjer arhitekture-projektantski odsjek
Senior program menadžer
Jadranka Novović
dipl. ekonomista
Program menadžer
Azra Balota
dipl. inžinjer geodezije
Program menadžer
Mila Nikić
dipl. ekonomista
Program menadžer
Amela Ličina
dipl. ekonomista
Glavni administrator za finansijska pitanja-ovlašćeni računovođa
Snežana Rašović
dipl. pravnik
Glavni administrator za pravna pitanja
Mr Milica Belević
Magistar produkcije i menadžmenta
Službenik za odnose sa javnošću