Izvršni direktor:
v.d. Novo Konjević, dipl.ecc

Direktor ,,Project-Consulting״-Podgorica (PROCON) – Biografija direktora:

Novo Konjević je rođen 1981. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju ,,Miloje Dobrašinović״. Diplomirao je na Fakultetu za poslovnu ekonomiju, smjer bankarstvo i finansije, u Novom Sadu.

Radni angažman je započeo je u NVO “Centar za demokratsku tranziciju” – CDT, kao dio tima za posmatranje i nadgledanje svih vrsta izbora u Crnoj Gori i okruženju, učestvovao je u realizaciji projekata kontrole finansiranja političkih partija, kao i na realizaciji projekata iz oblasti dobrog upravljanja institucijama, na nacionalnom i lokalnom nivou. Zatim je radio u Upravi carina i u sektoru osiguranja, u okviru organizacionog dijela istih. Po dolasku u PROCON pokrivao je poziciju senior program menadžera i učestvovao u poslovima kandidovanja projekata za obezbjeđivanje grant sredstava, kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama, uključenim u realizaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine.

Druga profesionalna iskustva i usavršavanja sticao je kroz pohađanje raznih programa i obuka organizovanih od strane renomiranih domaćih, regionalnih i evropskih institucija na različite teme.

Rješenje o imenovanju (PDF)