Djelatnosti i Misija

Početna / Djelatnost i misija

Djelatnost i misija

Djelatnost PROCON – a, se odnosi na pružanje stručne pomoći na realizaciji projekata u okviru programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi Vlada Crne Gore ili lokalne samouprave. Vršenje usluga se bazira na ugovornim odnosima Vlade Crne Gore sa međunarodnim finansijskim institucijama, odnosno fondovima Evropske Unije u dijelu finansiranja projekata, i kandidovanja projekata, obezbjeđivanje stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju projekata, analizama projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima, zatim pripremama projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu i potrebne projektne dokumentacije organizovanju, odnosno sprovođenju, tenderskih procedura, organizovanju odnosno vođenju evaluacija tendera i drugih aktivnosti predviđenih ugovorima o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. U djelatnost PROCON-a spada i pružanje stručne pomoći u pripremi ugovorne dokumentacije kao i pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunaronih finansijskih institucija za potrebe Vlade Crne Gore ili lokalnih samouprava.

Uloga PROCON-a ogleda se u pružanju podrške osnivaču, državnim organima, odnosno lokalnim samoupravama u obezbjeđivanju bespovratnih sredstava od međunarodnih donatora, kroz pripremu zahtjevnih projektnih aplikacija. Od osnivanja do danas PROCON je učestvovao u obezbijeđivanju bespovratnih sredstava vrijednih oko 67 miliona eura, za tehničku pripremu projekata i za kofinansiranje investicija. Višegodišnje iskustvo PROCON-a u projektnom menadžmentu u oblasti zaštite životne sredine zapaženo je od međunarodnih partnera. To ga je preporučilo kao kredibilnog partnera i u drugim oblastima, kao što je socijalna infrastuktura. U toj oblasti u fokusu PROCON-a trenutno je nekoliko projekata. Među njima je projekat obezbjeđivanja stambenih jedinica po povoljnim uslovima domaćinstvima sa niskim i srednjim primanjima – 1000 plus, projekat izgradnje vrića u Crnoj Gori .Takođe, PROCON implementira projekat Izgradnje zatvora za sjevernu regiju u Mojkovcu, koji se nalazi na užoj listi ključnih infrastrukturnih projekata Vlade Crne Gore. Temeljne vrijednosti na kojima počiva djelovanje PROCON-a i njegovih zaposlenih jesu: odgovornost, posvećenost, inovativnost, pouzdanost, povjerljivost, preduzimljivost, profesionalnost, tačnost, kooperativnost i timski rad.

Misija PROCON-a jeste da pomogne razvoju infrastrukture u oblasti vodosnabdijevanja, otpadnih voda i čvrstog otpada i time da doprinos unapređenju kvaliteta životne sredine, odnosno sprečavanju zagađenja prirodnih resursa, prije svega vode, vazduha i zemljišta, kao i da doprinese očuvanju kvaliteta života ljudi. Poslovna politika PROCON-a ogleda se u ostvarivanju ciljeva definisanih različitim državnim strateškim dokumentima, usvojenim za potrebe realizacije ideje održivog razvoja ekološke države i u potpunosti je usklađena sa prioritetima Vlade Crne Gore, EU Agendom i Strategijom održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine. U fokusu rada PROCON-a jesu projektni menadžment i pružanje konsultantskih usluga u kompletnom ciklusu implementacije projekata, počev od razvoja projektne ideje do izgradnje funkcionalnih infrastrukturnih objekata. PROCON usluge implementacije pruža Vladi Crne Gore, njenim organima i crnogorskim opštinama. PROCON trenutno realizuje investicije čija je ukupna vrijednost oko 270 miliona eura i aktivno sarađuje sa međunarodnim institucijama: Evropskom komisijom, Evropskom investicionom bankom (EIB), Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), Investicionim okvirom za Zapadni Balkan (WBIF) i dr.

NAŠI PROJEKTI