Naziv projekta: Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u opštini Rožaje

Korisnik projekta: JP Komunalno preduzeće

Ukupna vrijednost investicije: 2.559.500 €

Ukupan period realizacije: Approx. 36 mjeseca (24 mjeseca za pripremu tehničke dokumentacije + 12 mjeseci izgradnja)

Projekat unapređenja sistema za snabdijevanje opštine Rožaje obuhvata dvije komponente, i to:

  • Izgradnja novog rezervoara Vukoser, zapremine 2.000 m3 
  • Izgradnja primarnog cjevovoda za vodosnabdijevanje od vodoizvorišta Vrela Ibra do rezervoara Vukoser, u dužini od aproksimativno 7,4 km.

Postojeći cijevovod izrađen je od azbestnih cijevi i u lošem je stanju. Uslijed deterioracije cijevi, neodgovarajuće dubine postavljenog cijevovoda i pojedinih loše definisanih sekcija dužinom pravca cijevovoda, česta su lomljena spojeva što dovodi do prekida u snabdijevanju i povećanja gubitaka. 

Na osnovu tehničkog opisa Finansijskog ugovora „Projekat za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori“ koji je potpisan između Države Crne Gore i Evropske Investicione Banke, predviđena je mogućnost finansiranja Projekta izgradnje sistema za vodosnabdijevanje u opštini Rožaje.

Turska Agencija za međunarodnu saradnju (TIKA) donirala je opštini Rožaje 8 km duktilnih cijevi promjera Ø 400.

Sa ciljem utvrđivanja izvodljivosti i podobnosti projekta, izrađena je u maju 2012. Godine, sredstvima fonda IPF TA 2009, Studija izvodljivosti “Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdijevanje”, od strane konsultanta “WYG International”.

U II kvartalu 2012.godine, urađen je nacrt PUP-a opštine Rožaje, kojim je predviđena izgradnja primarnog cjevovoda za vodosnabdijevanje od vodoizvorišta Vrela Ibra do rezervoara Vukoser, trasom koja je definisana Glavnim projektom.

Izgradnja novog rezervoara planirana je na lokaciji postojećeg. Usvojen DUP “Zona Centar” kojim se predviđa izgradnja ovog rezervoara na lokaciji definisanoj Glavnim projektom.

S obzirom da se polaganje novog cjevovoda za vodosnabdijevanje od vodoizvorišta Vrela Ibra do rezervoara Vukoser, vrši neposredno pored postojećeg za čije izvođenje je sproveden eksproprijacioni postupak, stav opštine Rožaje je da ne postoji potreba za dodatnim ekproprisanjem zemljišta na predmetnoj trasi.

S obzirom da se izgradnja novog rezervoara Vukoser sprovodi na lokaciji postojećeg, ne postoje problem imovinsko pravne prirode.

Prateća dokumentacija

  • Studija izvodljivosti za izgradnju sistema za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama.
  • Glavni projekat za izgradnju cijevovoda Vrelo Ibra - Vukoser
  • Glavni projekat za izgradnju rezervoara Vukoser
  • Građevinska dozvola za izgradnju cijevovoda Vrelo Ibra-Vukoser
  • Građevinska dozvola za izgradnju rezervoara Vukoser

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me