Naziv projekta: Izgradnja i rekonstrukcija sistema za vodosnadbijevanje gradskih opština Golubovci i Tuzi

Investitor: Glavni grad Podgorica

Vrijednost projekta: 4,2 miliona €

Projekat je finansiran sredstvima kredita Evropske investicione banke (radovi)

Opis projekta:

Snabdijevanje vodom gradskih opština Golubovci i Tuzi, nije bilo na zadovoljavajućem nivou, pa se u skladu sa tim pristupilo realizaciji projekata kojim će se obezbijediti kvalitetna pijaća voda za potrebe pomenutih gradskih opština.

Realizaciji projekta pristupilo se 2006. godine kada je od strane “Vodovod i kanalizacija” Podgorica izrađen „Idejni projekat snabdijevanja vodom područja Zete i Malesije“, a nakon toga se pristupilo izradi Glavnih projekata u djelovima područja gradskih opština Golubovci i Tuzi gdje su identifikovani najveći gubici u vodovodnoj mreži, a koji su bili osnova za sve buduće aktivnosti.

Glavni ciljevi projekta su unapređenje distributivne vodovodne mreže u cilju povećanja funkcionalnosti i pouzdanosti vodosnabdijevanja.

Status projekta:

U periodu 2013-2016. godine, realizovano je 17 segmenata projekta, kojima je izgrađen ili rekonstruisan vodovodni sistem u naseljima Beglake, Goričani, Šušunja, Mahala, Golubovci, Mitrovići, Ljajkovići, Botun, Cijevna, Lužnica, Gošići, Mataguži, Balijače, Vukovci, Gostilj, MZ Hoti, Kakaritska gora i Tuzi, aproksimativne dužine preko 80 km.

Na vodovodnu mrežu je priključeno više od 1500 domaćinstava i rekonstruisano više od 500 postojećih priključaka.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me