Naziv projekta: Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u opštini Kolašin 

Korisnik projekta: JP Komunalno preduzeće 

Ukupna vrijednost investicije: 3.543.734,00 €

Ukupan period realizacije: Approx. 48 mjeseca (24 mjeseca za pripremu tehničke dokumentacije + 24 mjeseci izgradnja)

Opština Kolašin se nalazi u središnjem području Crne Gore. Zauzima površinu od 894km2, i broji 8.420 stanovnika. Trenutno se otpadne vode bez prethodnog tretmana ispuštaju u potoke i rijeke Taru i Plasnicu. 

U opštini Kolašin ne postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Prema Strateškom master planu za upravljanje otpadnim vodama, usvojenim 2005. godine, predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Kolašin. Identifikovane su dvije lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda: lokacija „Breza“ i lokacija „Bakovići“, pri čemu druga nije predviđena Generalnim urbanističkim planom opštine Kolašin. 

Za izgradnju postojenja za prečišćavanje otpadnih voda projektovan je kapacitet od 11.000 ES, pri čemu je za izgradnju prve faze projektovano 4.000 ES. Cilj projekta je da se otpadne vode sa lagune kolektorima preusmjere na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a samim tim zaštita zdravlja ljudi i smanjenje uticaja na životnu sredinu.

Strateškim master planom za upravljanje otpadnim vodama u centalnom i sjevernom regionu Crne Gore, opština Kolašin se klasifikuje u grupu opština sa srednjim prioritetom investicija.

Za potrebe izgradnje PPOV identifikovane su dvije lokacije i to lokacija „Breza“ i lokacija „Bakovići“, pri čemu je lokacija „Breza“ predviđena Generalnim urbanističkim planom opštine Kolašin.

Za trase za izgradnju kanalizacione mreže predviđene Studijom izvodljivosti nije izrađena prostorno planska dokumentacija.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me