Naziv projekta: Izgradnja vodovoda  Krkori – Andrijevica u opštini  Andrijevica

Investitor: Opština Andrijevica

Vrijednost investicije: 0,54 miliona €

Projekat se finansira sredstvima kredita Evropske investicione banke (radovi, nadzor) i grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana – WBIF (radovi)

andrijevica

Opis projekta:

Glavnim projektom rekonstrukcije vodovoda Krkori-Andrijevica iz 2013. godine, predviđena je zamjena dotrajalih azbestno-cementnih cijevi, u dužini od 12,6 km, materijalima koji nijesu štetni za ljudsko zdravlje, čime će se obezbijediti smanjenje gubitaka u sistemu vodosnabdijevanja i bolji kvalitet vode. Prva faza projekta, koja je predmet ove informacije, obuhvatila je rekonstrukciju segmenta sistema dužine 4,5 km, dok se preostali dio realizuje iz sredstava kapitalnog budžeta Crne Gore.
Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju kvaliteta snabdijevanja stanovništva gradskog područja opštine Andrijevica vodom i na taj način omogući dostizanje savremenih standarda isporuke vode za piće, u ovoj opštini.

Status projekta:

Radovi su završeni 2017. godine.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me