Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za preradu procjednih voda na deponiji ,,Livade’’ u Podgorici (Faza I)

Investitor: Glavni grad Podgorica

Vrijednost investicije: 1.93 miliona €

Projekat je finansiran sredstvima kredita Evropske investicione banke (radovi, nabavke i usluge) i grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana - WBIF (tehnička podrška)

Opis projekta:

Projekat je obuhvatio izgradnju sistema za tretman ocjednih voda sa sanitarnih kada na deponiji “Livade” kapacitat 80 m3/d. Nakon tretmana, ocjedne vode se ispuštaju u kanalizaciju. Glavni cilj projekta bio je rješavanje pitanja odlaganja otpadnih ocjednih voda koje nastaju na deponiji čvrstog otpada „Livade“, na jedan ekološki prihvatljiv način, kao i ispunjavanje Evropskih standarda u ovoj oblasti.

Status projekta:

Nakon završenih radova i probnog rada postrojenja za preradu procjednih voda, u maju 2018. godine izvršena je primopredaja postrojenja od kada teče period otklanjanja i uočavanja nedostataka u trajanju od dvije godine.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me