Naziv projekta: Izgradnja regionalne deponije u Nikšiću za Opštine Nikšić, Šavnik i Plužine 

Investitor: Opštine Nikšić, Plužine i Šavnik 

Korisnik projekta: D.O.O. „Budoš“ 

Ukupna vrijednost investicije: 17.812.270 € 

Ukupan period realizacije: 24 mjeseca (18 mjeseci za pripremu tehničke dokumentacije + 6 mjeseci izgradnja) 

Izgradnja regionalne deponije za potrebe opština Nikšić, Šavnik i Plužine je predviđena na teritoriji opštine Nikšić na lokaciji „Budoš”. Na osnovu Odluke o zajedničkom organizovanju poslova odlaganja komunalnog otpada osnovano je, u martu 2009. godine, društvo sa ograničenom odgovornošću „Budoš“. Za potrebe izgradnje deponije usvojene su izmjene i dopune Prostornog plana opštine Nikšić, u novembru 2009.godine.

Zemljište na kojem je predviđena izgradnja regionalne deponije je u privatnom vlasništvu, iz navedenog razloga, od strane Skupštine opštine Nikšić donešena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta. Opština je podnijela zahtjev Katastru Nikšić za eksproprijaciju zemljišta u decembru 2009.god. U toku je dobijanje saglasnosti. 

Studija opravdanosti za projekat izgradnje regionalne deponije u Nikšiću izrađena je krajem 2008. godine od strane španske kompanije „Eptisa” i finansirana je kroz donaciju Kraljevine Španije. Studija opravdanosti razrađena je do nivoa idejnog riješenja. 

Tokom 2009.god. kompaniji „IK Consulting” - Beograd povjerena je izrada glavnog projekta sa kojim se uporedo radi revizija od strane JU „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” – Podgorica. U skladu sa Izvještajem o reviziji glavnog projekta od 16.08.2012.god., Glavni projekat je po šesti put negativno ocijenjen.

EIA je u finalnoj fazi izrade od strane međunarodnog konultanta „COWI“ koji je angažovan u vidu tehničke podrške kroz fond WBIF 2010. 

Nacrtom neusvojenog glavnog projekta, aproksimativan iznos sredstva za radove na izgradnji deponije je 16.573.000 €, dok je vijek korišćenja objekta predviđen za period od 20 godina. Nacrtom glavnog projekta vrijednost I faze je aproksimativno 9.200.000 €.

PROCON je u saradnji sa međunarodnim konsultantom COWI izradio Projektni zadatak za izradu Studije modela upravljanja i opcija za povraćaj sredstava za buduću izgradnju i upravljanje regionalnim deponijama u Crnoj Gori (studija slučaja Nikšić). Na realizaciji ovog dokumenta, takođe bio je angažovan međunarodni konsultant “COWI” u vidu tehničke podrške obezbijeđene kroz fond WBIF 2010. U okviru izrade navedenog dokumenta izrađena su 4 izvještaja i to: 

  1. Početni izvještaj;
  2. Izvještaj o institucionalnoj organizaciji;
  3. Izvještaj o modelima nabavki;
  4. Izvještaj o tarifnim modeima.

Prateća dokumentacija

Studija slučaja Nikšić

Izvještaj o tarifnim modelima;
Izvještaj o modelima nabavki;
Izvještaj o institucionalnoj organizaciji (na ENG jeziku);
Početni izvještaj studije modela upravljanja i opcija za povraćaj sredstava za buduću izgradnju i upravljanje regionalim deponijama u Crnoj Gori (studija slučaja Nikšić);
Projektni zadatak za izradu Studije modela upravljanja i opcija za povraćaj sredstava za buduću izgradnju i upravljanje regionalnim deponijama u Crnoj Gori (studija slučaja Nikšić)

Prostorno planska dokumentacija

Urbanističko tehnički uslovi
Studija opravdanosti

Studija opravdanosti Niksić

Glavni projekat

Izvještaj o reviziji Glavnog projekta br. 6, od 16.08.2012
Projektni zadatak za izbor revidenta glavnog projekta
Projektni zadatak za izradu glavnog projekta
Izvještaj o reviziji Glavnog projekta
Elaborat procijene uticaja na životnu sredinu
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me