ODBOR DIREKTORA

Na osnovu člana 12 stav 4 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću  „Project-Consulting“- Podgorica (Sl list CG, br: 7/08 i 86/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 17. maja 2018. godine, donijela je Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica, u sastavu: 

  • Miloš Ražnatović, predstavnik Udruženja za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, predsjednik
  • Redžep Čunmuljaj, iz Glavnog grada Podgorica, član,
  • Radmila Raonić, šefica kabineta Ministra finansija, članica
  • Fahrudin Begović, menadžer opštine Bijelo Polje, član
  • Darko Stojanović, menadžer opštine Berane, član
  • Amela Ličina, administrator za finansijska pitanja u Društvu, predstavnica zaposlenih, članica
  • Snežana Didanović, rukovoditeljka Direkcije za komunalnu djelatnost u Direktoratu za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, članica

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me