Izvještaji se pripremaju periodično u cilju informisanja zainteresovanih strana o aktivnostima ostvarenim u pružanju stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine.

Dinamika izvještavanja je ustanovljena osnivačkim aktima Procon-a, kao i potrebom informisanja o statusu povjerenih projekata i internom poslovanju Društva.

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me