ponedjeljak, 22 jul 2019 08:59

CETINJE:Definisana otvorena pitanja i mogući rizici na projektu instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička

U “Vodovod i kanalizacija-Cetinje” 22.jula 2019.godine održan je sastanak na temu otvorenih pitanja i mogućih rizika tokom izvodjenja radova na projektu “Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička”.

Tokom sastanka su definisani sljedeći koraci, kao i potreba formiranja Jedinice za implementaciju projekta. Nakon pomenutog sastanka, održan je sastanak sa predstavnicima nadzora nad izvođenjem radova na temu otvorenih pitanja na projektu. Sastanku su prisustvovali predstavnici “Vodovod i kanalizacija-Cetinje”, Prijestonice Cetinje i PROCON-a.

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me