ponedjeljak, 24 jun 2019 08:58

CETINJE: Hidrotehnički radovi jake i slabe struje

Sastanak u vezi sa izvođenjem hidrotehničkih radova i radova jake i slabe struje u ulicama Nova 5, 6, 8 je održan 24. juna 2019. godine u prostorijama “Vodovod i kanalizacija-Cetinje”.

Tema sastanka su bile preostale isplate Izvođaču radova. Radovi na izvođenju hidrotehničkih radova i radova jake i slabe struje u ulicama Nova 5, 6, 8 su završeni u maju tekuće godine.

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me