četvrtak, 20 jun 2019 08:57

PROCON: Posjeta Banke Savjeta Evrope

U okviru redovne misije Banke Savjeta Evrope, 20.juna 2019. godine u PROCON-u organizovan je sastanak sa predstavnikom banke, Samirom Kulenovićem, u cilju pregleda realizovanih aktivnosti i rezultata na projektu “Rješavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima -1000 plus” u okviru treće faze projekta.

Na sastanku je predstavljen broj realizovanih kredita, dodijeljenih vaučera, kao i implementacija Komunikacione strategije. Zaključak sastanka je da su preporuke od strane Banke iz prethodne faze usvojene i da je treća faza projekta uspješno realizovana.

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me