Print this page
četvrtak, 11 april 2019 08:54

PROCON: Održan sastanak sa predstavnicima nadzora i opštine Andrijevica

U PROCON-u je 11. aprila 2019.godine održan sastanak sa predstavnicima nadzora i opštine Andrijevica na temu preostalih obaveza opštine Andrijevica, Izvođača radova i nadzora u cilju administrativnog zaključenja projekta.

Jedna od tema sastanka je bila neophodna dokumentacija koju je potrebno da predstavnik nadzora pripremi i dostavi do definisanog roka.