utorak, 19 jul 2022 08:56

Održan trening na temu Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

U četvrtak 8.7.2022. godine u prostorijama hotela Cue u Podgorici održana je radionica o tehnologijama prečišćavanja otpadnih voda.

Workshop

Radionici su prisustvovali predstavnici 11 opština (Bijelo Polje, Cetinje, Mojkovac, Kolašin, Plužine, Plav, Rožaje, Gusinje, Ulcinj, Nikšić i Pljevlja), Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprave javnih radova i PROCON-a.

Tokom radionice, predavači Prof. dr Ulku Yetis i dr Merih Kerestecioglu, ispred tima PPF konsultanta angažovanih u okviru projekta „Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine“ finansiranog od strane EU, su upoznali učesnike sa sljedećim temama: Karakteristike otpadnih voda i principi prečišćavanja gradskih otpadnih voda;

Proces aktivnog mulja i njegove modifikacije;Alternativni procesi prečišćavanja, tretman mulja, dezinfekcija otpadnih voda Nakon predavanja, diskutovano je o situaciji u oblasti prečišćavanja gradskih otpadnih voda u crnogorskim opštinama, sa posebnim osvrtom na problematiku koja prati realizaciju ove vrste projekata i načine da se isti prevaziđu.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me