petak, 15 april 2022 11:00

Direktorka Procon-a i predsjednik opštine Mojkovac sa saradnicima definisali dalje korake u vezi projekata koji se realizuju u Opštini

Sastanku su prisustvovali Vesko Delić predsjednik opštine Mojkovac, Valerija Saveljić direktorka Procona, Ivan Ašanin potpredsjednik opštine, Jović Marković sekretar sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj i Danijela Šundić glavna medžerka Procona. Na sastanku je sagledan status realizovanih aktivnosti i definisani dalji koraci u cilju stvaranja svih potrebnih uslova za završetak realizacije projekata.

Mojkovac 15 04 2022

 

U vezi projekta izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu Valerija Saveljić direktorka Procona naglasila je da eksproprijacuju zemljišta potrebno sprovoditi paraleleno sa postupkom realizacije projekta i izvjestila da posjeta misije CEB-a odložena za jun. Direktorka je navela da kroz prezentaciju glavnog projekta zatvora u Mojkovcu koju je održao tim Zapadno-balkanskog investicijskog okvira (WBIF), predstavnici/e Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i drugih institucija, imali su uvid u projekat izgradnje objekta u kom će boraviti osuđenici i pritvorenici te da ce se ista dostaviti opštini na uvid i da je država Crna Gora je u obavezi da ga završi.

Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu planirana je strateškim dokumentima i Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23  i Strategijom izvršenja krivičnih sankcija.

Danijela Šundić glavna menadžerka Procona, dala je osvrt na projekat unapređenja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac - izgradnja kanalizacione mreže i kazala da svi segmenti  napreduju predviđenom dinamikom.  Cilj ovog projekta je unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac, izgradnjom nove fekalne kanalizacione mreže i njeno povezivanje na postojeće PPOV, kao i rekonstrukcija postojećeg kanalizacionog sistema za otpadne vode i sistema za odvod atmosfereske kanalizacije.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me