petak, 26 mart 2021 12:50

Druga dodjela vaučera četvrte faze projekta „Hiljadu plus”

-U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u saradnji sa implementacionom jedinicom PROCON organizovana druga dodjela vaučera četvrte faze projekta „Hiljadu plus” za 148 građana i to: 62 vaučera zaposlenim u javnom sektoru, 40 vaučera mladim bračnim parovima i 46 vaučera ostalim građanima koji ispunjavaju uslove projekta a ne pripadaju prethodno navedenim grupama.

Vaučere su dodijelili državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam, Aleksandar Ašanin , generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja, Marko Čanović  i direktor PROCON-a, Miomir Peruničić.

Kroz prethodne tri realizovane faze 1186 porodica riješilo je stambeno pitanje, odnosno preko tri hiljade građana . Vrijednost projekta iznosi 20 miliona eura, od kojih je 50% obezbijedila Vlada Crne Gore kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, dok se preostalih 50% finansiraju iz sredstava komercijalnih banaka koje su prijavile svoje učešće.Projektom su obezbijeđena najpovoljnija fiksna kamatna stopa koja iznosi 2.99%, dok učešće u kupoprodajnoj vrijednosti nekretnine nije obavezno. Dodatna povoljnost je ta što je obrada kredita svega 0.3%, a period otplate kredita do 240 mjeseci. Kroz saradnju sa Notarskom komorom Crne Gore, obezbijeđen je popust od 50% na notarske usluge.

Precizni podaci o ukupnim sredstvima koja će biti utrošena biće dobijeni nakon sklopljenih kupoprodajnih ugovora sa ponuđačima stanova i nakon podnijetih zahtjeva za realizaciju kredita u komercijalnim bankama. Obračunom pomenutih ugovora, kupoprodajnih i ugovora o kreditu, sa konačnom procjenom kreditne sposobnosti aplikanata, stvoriće se mogućnost za dodjelu dodatnog broja vaučera aplikantima koji su na listi čekanja.FotoJet 1

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me