ponedjeljak, 10 maj 2021 10:22

Dan.co.me: Ekskluzivno: Pogledajte kako će izgledati novi zatvor u Mojkovcu

Razlike u nadzornom sistemu, u odnosu na postojeće zatvore, će biti u smislu što će novi nadzorni sistem pratiti savreme tehničke standarde u ovoj oblasti.

Izgradnjom novog zatvora u Mojkovcu, "rasteretiće" se postojeći kapaciteti u spuškom UIKS-u i bjelopoljskom zatvoru. Tako će se dobiti 200 dodatnih mjesta za pritvorena i zatvorena lica. To će omogućiti i premještaj iz dva već psotojeća zatvora. Situacija sa korona virusom je uticala na aktivnosti oko plana za ovaj projekat, ali Ministarstvo pravde Crne Gore odgovorno preduzima sve aktivnosti kako bi se ovaj plan realizovao. Razlike u nadzornom sistemu u odnosu na postojeće zatvore će usmislu što će novi nadzorni sistem pratiti savreme tehničke standarde u ovoj oblasti.  Zatvor u Mojkovcu će se graditi na lokaciji Stevanovac koja je površine 48,574m2 (oko  4,8h).

o 1665512 1024

 

U toku izrada tehničke dokumentacije

Izgradnja Zatvora u Opštini Mojkovac nije započeta, saopšteno je iz Ministarstva Pravde za portal " Dan". Kako su naveli, u toku je izrada tehničke dokumentacije,  koja će biti finansirana grant sredstavima Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF) u iznosu od 1.200.000,00 eura.-Ovu tehničku pomoć realizuje konzorcijum WBIF  Infrastructure Project Facility 7 (IPF7), period realizacije je početnim planom bio planiran za novembar 2019 – mart 2021. godine, ali zbog situacije koja je izazvana koronavirusom, ovaj rok je pomjeren za septembar 2021. godine- saopšteno je iz Ministarstva pravde za portal "Dan".Nakon izrade tehničke dokumentacije pristupiće se izgradnji zatvora u Mojkovcu. 

Mjesta za 200 uhapšenih lica

Okvirna površina novog zatvora u Mojkovcu je 20,000 metara kvadratnih.-Na osnovu urađene Analize sudskih odluka koje su izrečene od strane crnogorskih sudova, osuđenim licima koji imaju prebivalište odnosno boravište u sjevernoj regiji Crne Gore u prethodnih pet godina, a kod činjenice da je u znatnom porastu broj izrečenih alternativnih sankcija, određen je broj smještajnih kapaciteta u novom zatvoru, tako da će novi zatvor u Mojkovcu biti za 200 lica lišenih slobode i za 110 zaposlenih. Takođe, idejno je predviđena i mogućnost povećanja kapaciteta do 50 mjesta koja će biti razmatrana prilikom izrade tehničke dokumentacije- navode u odgovoru.

Žene i danje robijaju u spuškom zatvoru

Planirane su prostorije za boravak ženske populacije kojima je određen pritvor kao mjera koja se može preduzeti prema okrivljenoj za obezbjeđenje njenog prisustva i za nesmetano vođenje krivičnog postupka.-Licima ženskog pola kojima će biti izrečena krivična sankcija kazna zatvora, izrečenu kaznu će i dalje izvršavati u Odjeljenju za žene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, čije je sjedište u Spužu, s obzirom na mali broj žena koje izvršavaju ovu krivičnu sankciju na osnovu dosadašnih podataka koji su analizirani i uslova tretmana ženske populacije prilikom izvršenja krivičnih sankcija- precizirali su iz ministrastva.

Radna mjesta za 110 službenika

Imajući u vidu propisane minimalne standarde (0,6 zaposlenih po zatvoreniku), kao i planirani smještajni kapacitet u novom ztvoru u Mojkovcu, potrebno je zaposliti 110 zaposlenih. Vlada Crne Gore će, navode iz ministarstva, blagovremeno planirati nova zapošljavanja kako bi osigurala usklađenost s aktivnostima obuke zaposlenih u novom zatvorskom objektu.

Ulaganje od 16.200.000,00 eura

Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Opštini Mojkovac će se finansirati sredstvima kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB-a) u iznosu od 15.000.000,00 eura i grant sredstvima WBIF u iznosu od 1.200.000,00 eura (ukupno 16.200.000,00 eura).-Odlukom o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu („Službeni list CG“ 74/2019 od 30.12.2019. godine), predviđeno je da se Država Crna Gora zadužuje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta - Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00 eura. Takođe, projektna prijava Ministarstva pravde je usvojena i dobijena su bespovratna sredstava od 100% u okviru Zapadnobalkanskog investicijskog okvira (WBIF), u novčanom iznosu od 1.200.000 € TA grant. Međutim, precizniji iznos novčanih sredstava koji su neophodni za izgradnju ovog zatvora znaće se tek nakon izrade tehničke dokumentacije-objasnili su iz Ministrastva.

Najavljen premještaj iz drugih zatvora

U novom zatvoru u Mojkovcu biće premještena lica lišena slobode koja imaju prebivalište odnosno boravište u sjevernoj regiji Crne Gore, a koja sada borave u organizacionim jedinicama čije je sjedište u Spužu, kao i uhapšenih osoba koje borave u organizacionim jedinicama čije je sjedište u Bijelom Polju.-Izgradnjom zatvora u Mojkovcu povećaće se broj prostornih kapaciteta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a samim tim smanjiće se broj lica lišenih slobode koji će boraviti u organizacionim jedinicama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Smanjenjem broja lica lišenih slobode koji će boraviti u organizacionim jedinicama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija kojima je sjedište u Spužu smanjiće se radna opterećenost postojećeg broja zaposlenih u tim organizacionim jedinicama, pa će se na taj način kako sa organizacionog, tako i sa funkcionalnog aspekta stvoriti bolje polazne osnove za kvalitetnije obavljanje poslova izvršenja kazni zatvora i pritvora. Smještanjem lica lišenih slobode koji imaju prebivalište odnosno boravište u sjevernoj regiji Crne Gore u novi zatvor smanjiće se putni i drugi troškovi koji imaju članovi porodica i druga lica koja imaju pravo da posjete lica lišena slobode, a svakako imajući u vidu i uslove u novosagerađenom objektu očekujemo i da će doprinijeti boljoj resocijalizaciji i reintegraciji zatvorenika-poručuju iz Ministarstva.

Produženi radovi zbog korona virusa

-Imajući u vidu da je rok za izradu tehničke dokumentacije produžen zbog situacije koja je nastala usljed koronavirusa i da će trajati 22 mjeseca (novembar 2019 – septembar 2021.godine), u ovoj fazi nije moguće dati precizan datum završetka gradnje ovako specifičnog i zahtjevnog objekta-zaključuju iz Mionistarstva pravde za portal "Dan" .

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me