petak, 07 avgust 2020 07:42

Implementacija komunikacione strategije u okviru projekta: “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima” (projekat 1000+) - četvrti projekat

Written by 
Rate this item
(0 votes)

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za konsultantske usluge

Vlada Crne Gore - Ministarstvo održivog razvoja i turizma implementira Projekat rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova (u daljem tekstu: Projekat).

Ukupna vrijednost Projekta je 20 miliona eura, od kojih:

 • 50% iznosa obezbjeđuje Država sredstvima zajma kod Banke za razvoj Savjeta Evrope,
 • 50% iznosa obezbjeđuju komercijalne banke koje prijave učešće u Projektu.

Kako bi se građani detaljnije upoznali sa uslovima učešća u projektu, neophodno je sprovesti medijsku kampanju. Za te svrhe, “Project-Consulting” d.o.o. - Podgorica (PROCON) kao Jedinica za implementaciju projekta (u daljem tekstu "Klijent"), u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma, objavljuje javni poziv za konsultanta u skladu sa pravilima i procedurama koje odobrava Banka za razvoj Savjeta Evrope, a koji će biti odgovoran za uspostavljanje komunikacione strategije kao i razvoj, upravljanje, koordinaciju, sprovođenje i praćenje aktivnosti u dijelu komunikacije sa ciljem promovisanja projekta.

Očekivani datum početka realizacije ugovora je septembar/oktobar 2020. godine.

Trajanje ugovora je 182 dana (26 nedelja)

Procijenjena vrijednost ugovora: 48.000,00 EUR (četrdeset osam hiljada eura) (uključujući PDV)

Kvalifikacioni kriterijumi (Napomena: kvalifikacioni kriterijumi i podnošenje dokaza su detaljno opisani u tenderskom dosijeu):

 

Ponuđač treba da ispuni sljedeće obavezne uslove i dostavi sledeća dokumenta:

 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, a koju obavlja kao svoju glavnu ili pretežnu djelatnost;
 • Sertifikat ili izjavu da je ovlašćen za obavljanje aktivnosti koje su predviđene tenderskom dokumentacijom;
 • Dokaz da nije bankrotirao, i nije predmet bilo kakvog stečajnog postupka;
 • Dokaz da je u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za podnošenje ponuda nije osuđivan za krivična djela niti mu je izrečena mjera zabrane daljeg obavljanja posla, a u vezi sa prekršajem;
 • Dokaz da je ispunio svoje obaveze u vezi sa porezima i doprinosima za socijalno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u zemlji u kojoj je osnovan.

Tehnički i profesionalni kapacitet ponuđača:

a) Ponuđač mora imati sledeće opšte iskustvo:

 • Najmanje 3 (tri) godine profesionalnog iskustva u oblasti marketinga, oglašavanja, komunikacija i odnosa sa javnošću;
 • Iskustvo u uspostavljavanju medijskih planova i kupovini medija (media buying) putem različitih komunikacionih kanala (TV spotova, radio spotova, bilborda itd.).
 • Iskustvo u radu s vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijama i institucijama će se smatrati prednošću.

b) Ponuđač mora imati sledeće posebno iskustvo:

 • Iskustvo u sprovođenju najmanje 2 (dvije) marketinške kampanje, od čega je barem 1 (jedna) realizovana u posljednje 3 (tri) godine prije roka za podnošenje ponude;
 • Iskustvo u razvoju i primjeni vizuelnog identiteta kroz izradu grafičkog i video materijala (video, letci, brošure, bilbordi, itd.) u najmanje 2 (dvije) medijske kampanje, od čega je barem 1 (jedna) realizovana u posljednje 3 (tri) godine prije roka za podnošenje ponude.

Ponuđač mora da bude registrovana firma ili fizičko lice pravno sposobno da obavi navedene poslove. U trenutku potpisivanja ugovora konsultant mora biti akreditovan (ovlašćen) i registrovan u skladu sa relevantnim zakonima Crne Gore.

 

Kriterijumi za dodjelu Ugovora:

Klijent će dodijeliti ugovor ponuđaču čija ponuda je osvojila najveći broj poena primjenom metode bazirane na kvalitetu i cijeni, ukoliko je utvrđeno da ponuđač ima potrebne kvalifikacije za izvršenje ugovora.

Kriterijum za dodelu je uspostavljen na osnovu odnosa tehničkog kvaliteta ponude (procijenjene od strane Klijenta kao tehnički prihvatljive) i cijene u odnosu 70/30.

Ponuđači mogu da dostave svoje ponude koristeći odrednice definisane u Uputstvu konsultantima u tenderskom dosijeu. Sva prateća dokumentacija može biti dostavljena na crnogorskom jeziku.

Zainteresovani ponuđači mogu da dobiju dodatne informacije o tenderskoj proceduri na adresi:

“Project-Consulting” d.o.o. - Podgorica (PROCON)

Dragana Roganović

Vuka Karadžića 11, I sprat

81000 Podgorica

Montenegro

Telefon: +382 (0) 20 201-545

Fax: +382 (0) 20 246-024

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kompletni tenderski dosije (uputstva za preuzimanje elektronske verzije tenderske dokumentacije će biti dostupna) može se kupiti nakon podnošenja zahtjeva na gore navedenu adresu i po prijemu odgovarajućeg dokaza o uplati bespovratne nadoknade u iznosu od 70,00 eura na žiro račun kod Crnogorske komercijalne banke: 510-23425-90.

Sve ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama na kojima je navedeno “Implementation of Communication strategy under the ProjectHousing Mortgage Scheme for low income Persons” (1000+ Housing) - 4th project” - Ref. No: 02-34/20-01/”Implementacija komunikacione strategije u okviru projekta “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima” (projekat 1000+) - četvrti projekat“ - Ref. Br. 02-34/20-01, ne kasnije od 27. avgusta 2020. godine u 12:00 časova (Centralno evropsko vrijeme - vrijeme u Podgorici) na adresu:

“Project-Consulting” d.o.o. - Podgorica (PROCON)

Vuka Karadžića 11, I sprat

81000 Podgorica

Crna Gora

Ponude će se otvarati 27. avgusta 2020. godine u 12:30 časova u prostorijama “Project-Consulting” d.o.o. - Podgorica (PROCON), u prisustvu predstavnika ponuđača koji odluče prisustvovati.

Read 424 times Last modified on ponedjeljak, 16 novembar 2020 11:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me