petak, 13 septembar 2019 12:10

Potpisan ugovor o izgradnji kanalizacione mreže za naselja Kodre, Bijela Gora, Totoši i Bratica

Predsjednik opštine Ulcinj Ljoro Nrekić i administrator italijanske kompanije „Spiga S.R.P” iz Udina Mario Skarsini potpisali su u kabinetu predsjednika ugovor o izgradnji kanalizacione mreže za četiri naselja u opštini Ulcinj (Kodre, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica). Ta naselja gravitiraju potoku Bratica koji danas predstavlja kolektor otpada i otpadnih voda sa područja pomenutih naselja i jedan je od najvećih zagađivača kanala Port Milena, najvećeg ekološkog problema Ulcinja. Površina koju zahvataju iznosi oko 300 hektara.


U naseljima koje obuhvata ovaj projekat fekalna kanalizacija trenutno je spojena sa atmosferskom kanalizacijom, što ima za posledicu izlivanje u potok Bratica i kanal Port Milena.
- Ovo je veoma važan projekat za Ulcinj. Ugovorom je predviđeno da radovi traju godinu dana. Nakon toga biće znatno bolje stanje u kanalu Port Milena, koji je ekološka bomba - kazao je Nrekić.Iz italijanske kompanije, između ostalog, obećali da će u roku završiti predviđene radove.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta vode na tom području. Ukupna dužina predviđene kanalizacione mreže iznosiće 14.45 km. Potpisani ugovor o radovima obuhvataće izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacije. Vrijednost investicije je oko pet miliona eura, a rok završetka radova godinu dana. Projektom je predviđeno postavljanje oko 11,5 kilometara kanalizacijskih cjevovoda, oko 480 bunara, izgradnja crpne stanice lokalitetu Ulcinjsko polje i drugi prateći radovi. U kabinetu predsjednika potpisan je i ugovor sa kompanijom koja će nadgledati navedene radove italijanske firme „Spiga S.R.P”.

 

 

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me