Aktuelnosti

 • 28.07.2020.

  Online sastanak projekta izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu

  Dana 23.07.2020. godine održan je online sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici PROCON-a, Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore i predstavnici međunarodnog IPF7 konsultanta, kada je sagledan status realizovanih aktivnosti na implementaciji projekta u dosadašnjem periodu. Takođe, diskutovano je o dinamici projektnih aktivnosti i definisani su dalji koraci na realizaciji projekta u narednom periodu.


 • 23.07.2020.

  Obilazak gradilišta

  U okviru realizacije projekta „Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, izvršen je obilazak gradilišta i na lokaciji izvođenja radova održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, Uprave za saobraćaj, izvođača radova (MPP Jedinstvo A.D. Sevojno), izvođača radova na putnoj infrastrukturi (STRABAG A.G.), nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Tema sastanka su bila otvorena pitanja na projektu, sa fokusom na usaglašavanju aktivnosti dva izvođača i dinamike izvođenja radova na postavljanju cjevovoda i instalacija slabe i jake struje sa jedne strane i rekonstrukciji putne infrastrukture sa druge strane.


 • 16.07.2020.

  Dinamika izvođenja radova

  U okviru realizacije projekta „Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, održan je sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, izvođača radova, nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Tema sastanka je bila dinamika izvođenja preostalih radova, koji su zvanično ponovo započeli 15.07.2020. godine.


 • 03.07.2020.

  Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu

  U sklopu realizacije projekta “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu”, sprovode se kontinuirane aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, koje se finansiraju grant sredstvima Investicionog fonda Zapadnog Balkana u iznosu 1.200.000,00€. WBIF-IPF7 Konsultant je započeo izradu tehničke dokumentacije Idejnog projekta, a na osnovu predloženog konceptnog rješenja koje je na Projektnom Odboru, zaduženom za realizaciju projekta ispred Vlade CG, usvojeno u aprilu mjesecu.

  Takođe, kroz saradnju Ministarstva pravde, PROCON-a i Uprave javnih radova, realizovana je izrada i revizija geodetske podloge za lokaciju koja je predviđena za izgradnju zatvora, a takođe je u završnoj fazi i nabavka obrađivača Elaborata o geotehničkim istraživanjima za nivo Glavnog projekta.


 • 08.06.2020.

  Otvorena pitanja

  U okviru realizacije projekta “Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, održani su sastanci, kojima su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Na sastancima su razmatrana otvorena pitanja, i to: izmjene i dopune projektne dokumentacije, omogućavanje nesmetanog pristupa gradilištu, preduslovi za uvođenje izvođača na gradilište nakon zimske pauze i okolnosti izazvanih Covid-19 virusom i planirana dinamika preostalih radova.


 • 20.05.2020.

  PPOV /Direktor Procon-a i predsjednik opštine Pljevlja sa saradnicima, razgovarali sa uključenim stranama Projekta /definisani dalji koraci

  PPOV /Direktor Procon-a i predsjednik opštine Pljevlja sa saradnicima, razgovarali sa uključenim stranama Projekta /definisani dalji koraci

  Dana 20. maja u prostorijama Procon-a, direktor Miomir Peruničić i  predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović razgovarali su o ključnim  pitanjima u vezi realizacije Izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .

  Više...
 • 14.05.2020.

  Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička

  U okviru realizacije projekta “Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, održan je sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, Uprave za saobraćaj, „STRABAG“ A.G., nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Teme sastanka su bile otvorena pitanja na projektu sa fokusom na njihovom prevazilaženju, kao i potreba za usklađivanjem aktivnosti izvođača hidrotehničkih instalacija (MPP „Jedinstvo“ a.d. Sevojno) i izvođača putne infrastrukture („STRABAG“ A.G.).


 • 17.02.2020.

  Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje

   U okviru realizacije projekta „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje“, održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o. i PROCON-a. Teme sastanka su bile realizacija aktivnosti na segmentima :„Nabavka i ugradnja cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička - Cetinje“;„Izvođenje hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulici Nova 5, Nova 6 i Nova 8“. Na sastanku je takođe diskutovano i o aktivnostima Prijestonice Cetinje na stvaranju preduslova za sprovođenje tehničkog pregleda radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Gruda-Donje Polje.


 • 30.01.2020.

  Ulcinj, Prvi redovni sastanak o napretku projekta

  U okviru realizacije projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Ulcinj - izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kodre, Bijela Gora, Totoši i Donja Bratica" održan je prvi redovni sastanak o napretku projekta, kojem su prisustvovali predstavnici opštine Ulcinj, izvođača radova, nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a.

  Više...
 • 28.11.2019.

  Pripremne aktivnosti : “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu”

  U okviru pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu” u opštini Mojkovac 28.11.2019.god. održan je sastanak kojem su prisustvali predstavnici Ministrstva pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore,  opštine Mojkovac, međunarodnog konsultanta IPF 7 i PROCON-a.

  Više...
 • 11.09.2019.

  ULCINJ: Potpisani ugovori za izvođenje radova i nadzor

  U okviru projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Ulcinj - izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kodre, Bijela Gora, Totoši i Donja Bratica" u opštini Ulcinj su 11.09.2019.godine potpisani ugovori između opštine Ulcinj i „SPIGA“ Srl za izvođenje radova, dok je za nadzor nad izvođenjem radova potpisan ugovor između opštine Ulcinj i „C & S Di Giuseppe Ingegneri Associati“ Srl.

  Više...
 • 29.07.2019.

  Redovni implementacioni sastanak u opštini Bijelo Polje

  U opštini Bijelo Polje 29. jula 2019. godine održan je redovni implementacioni u okviru projekta “Izgranja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje.

  Više...
 • 22.07.2019.

  CETINJE:Definisana otvorena pitanja i mogući rizici na projektu instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička

  U “Vodovod i kanalizacija-Cetinje” 22.jula 2019.godine održan je sastanak na temu otvorenih pitanja i mogućih rizika tokom izvodjenja radova na projektu “Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička”.

  Više...
 • 25.06.2019.

  Prezentacija projekata u okviru posjete Evropske investicione banke Crnoj Gori

  U PROCON-u 25.juna 2019. godine održan je sastanak sa predstavnicom Evropske investicione banke, Lijana Jančauskiene, na kome je prezentovan status projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke.

  Više...
 • 24.06.2019.

  CETINJE: Hidrotehnički radovi jake i slabe struje

  Sastanak u vezi sa izvođenjem hidrotehničkih radova i radova jake i slabe struje u ulicama Nova 5, 6, 8 je održan 24. juna 2019. godine u prostorijama “Vodovod i kanalizacija-Cetinje”.

  Više...
 • 20.06.2019.

  PROCON: Posjeta Banke Savjeta Evrope

  U okviru redovne misije Banke Savjeta Evrope, 20.juna 2019. godine u PROCON-u organizovan je sastanak sa predstavnikom banke, Samirom Kulenovićem, u cilju pregleda realizovanih aktivnosti i rezultata na projektu “Rješavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima -1000 plus” u okviru treće faze projekta.

  Više...
 • 16.05.2019.

  Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje

  U okviru projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje” 16.maja 2019. godine održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici opštine Bijelo Polje, PROCON-a kao i Direkcije za investicije i izgradnju opštine Bijelo Polje.

  Više...
 • 10.05.2019.

  Prezentovan nacrt Studije izvodjivosti za Rožaje

  Na sastanku održanom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, 10.maja 2019. godine od strane IPF5 Konsultanta prezentovan je nacrt Studije izvodjivosti za projekat “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Rožaje”.

  Više...
 • 09.05.2019.

  PROCON: EIB MISIJA

  U PROCON-u je 9. maja 2019.godine održan sastanak sa predstavnicom Evropske investicione banke, Isabelle Stoffel, na temu napretka na projektima koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke.

  Više...
 • 11.04.2019.

  PROCON: Održan sastanak sa predstavnicima nadzora i opštine Andrijevica

  U PROCON-u je 11. aprila 2019.godine održan sastanak sa predstavnicima nadzora i opštine Andrijevica na temu preostalih obaveza opštine Andrijevica, Izvođača radova i nadzora u cilju administrativnog zaključenja projekta.

  Više...
 • 27.03.2019.

  CETINJE: Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička

  U prostorijama “Vodovod i kanalizacija-Cetinje” 27. marta 2019. godine je održan 6. predsastanak na temu stvaranja neophodnih preduslova za početak radova na segmentu “Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička.”

  Više...
 • 14.03.2019.

  Ponuđena rješenja za imovinsko-pravne odnose za lokaciju Izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju

  U opštini Bijelo Polje 14. marta 2019. godine održan je sastanak na temu otvorenih pitanja na projektu “”.

  Više...
 • 06.03.2019.

  Drugi sastanak na projektu Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje

  U Kancelariji za evropske integracije 6.marta 2019. godine održan je drugi sastanak u okviru implementacije projekta “Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje”.

  Više...
 • 15.02.2019.

  Prvi sastanak na projektu Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje

  U okviru projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje” 15. februara 2019. godine održan je sastanak u Kancelariji za evropske integracije.

  Više...
 • 19.11.2018.

  Redovni 28. sastanak o napretku projekta “Projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora u Bijelom Polju - faza I”

  Redovni 28. sastanak o napretku projekta “Projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora u Bijelom Polju - faza I”

  Redovni 28. sastanak o napretku projekta “Projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora u Bijelom Polju - faza I”

  Više...
 • 20.09.2018.

  Posjeta Evropske investicione banke Crnoj Gori

  Posjeta Evropske investicione banke Crnoj Gori

  Posjeta Evropske investicione banke Crnoj Gori.

  Više...

   Mediji o nama

 • 13.09.2019.

  Potpisan ugovor o izgradnji kanalizacione mreže za naselja Kodre, Bijela Gora, Totoši i Bratica

  Potpisan ugovor o izgradnji kanalizacione mreže za naselja Kodre, Bijela Gora, Totoši i Bratica

  Predsjednik opštine Ulcinj Ljoro Nrekić i administrator italijanske kompanije „Spiga S.R.P” iz Udina Mario Skarsini potpisali su u kabinetu predsjednika ugovor o izgradnji kanalizacione mreže za četiri naselja u opštini Ulcinj (Kodre, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica). Ta naselja gravitiraju potoku Bratica koji danas predstavlja kolektor otpada i otpadnih voda sa područja pomenutih naselja i jedan je od najvećih zagađivača kanala Port Milena, najvećeg ekološkog problema Ulcinja. Površina koju zahvataju iznosi oko 300 hektara.

  Više...
 • 20.12.2018.

  PORTAL ANALITIKA: 20. decembar.

  Radulović: Pregovaramo o četvrtoj fazi 1000+

  Više...
 • 20.12.2018.

  VIJESTI.ME: Dodijeljeno 110 vaučera

  U Ministarstvu održivog razvoja i turizma u okviru projekta "Hiljadu plus" dodijeljeno je 110 vaučera za građane sa liste čekanja.

  Više...
 • 19.06.2018.

  CDM: 19. Jun 2018. god

  Javni poziv građanima za učešće građana u projektu Hiljadu plus raspisan je danas, a svi zainteresovani će od 23. jula moći da predaju svoje zahtjeve bankama za kupovinu stana po povoljnim uslovima.

  Više...

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me