Ivana Milutinovića bb, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izvršni direktor

 Vlada Crne Gore, na sjednici od 4.aprila 2013.godine, shodno članu 10 stav 1 alineja 9, a u vezi sa članom 16 stav 3 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“ – Podgorica, dala je saglasnost da Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica, odredi Sanju Mugošu za vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica